Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

0013 36b1
Reposted fromMissMurder MissMurder

May 17 2015

8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale

February 10 2015

1208 1b0d 500
Reposted frompaulinab paulinab viajstrbl jstrbl
9762 e903
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viajstrbl jstrbl

January 07 2015

7864 8e25
Reposted fromsmallcrime smallcrime

October 01 2014

Nauczyłem się, że w obliczu prawdziwej miłości nie można się poddawać,
nawet jeśli obiekt naszych uczuć nas o to błaga.
— Chuck Bass
Reposted fromresort resort

September 27 2014

6973 666f
Chair in limo.
Reposted fromresort resort

August 30 2014

Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viaspita spita

May 29 2014

C: Popełniasz duży błąd.
L: Myśląc, że mogę ufać Blair? Owszem.Zawsze będzie mieć swoje sekrety. Bez nich nie istnieje. Miałeś rację.
C: Nie powinieneś mnie słuchać. Jeśli przeczytałeś książkę Dana wiesz,jak kończę. Masz szansę na miłość, a nie samotny koniec wisząc w szafie. Nie rezygnuj ze swojej rzeczywistości przez fikcję kogoś innego.
— Plotkara
Reposted fromresort resort

May 21 2014

http://seriale.soup.io/ zapraszam do współtworzenia ;)
— Sosza
Reposted fromresort resort

February 14 2014

Alkohol pomaga usunąć stres, bieliznę, biustonosz i masę innych zmartwień. Napijesz się ze mną?
— XOXO. irikai.
Reposted frompanioferma panioferma viaJohnnydepp Johnnydepp

December 30 2013

4340 f2fa
Reposted fromIrritum Irritum

December 23 2013

7239 3874
Tak, proszę
Reposted fromIrritum Irritum

December 03 2013

8118 59da 500
Reposted fromresort resort
2242 7a2d
Reposted fromresort resort
Chuck, nie zachowuj się jakbym o Ciebie nie walczyla. Walczylam, ciężko, przez dlugi czas, więc wybacz mi, jeśli po tym wszystkim jestem już wyczerpana.
— Blair
Reposted fromresort resort

November 14 2013

8747 5f64
Reposted fromplotkara plotkara viaIrritum Irritum

November 12 2013

2062 3680
Reposted fromrevalie revalie viaIrritum Irritum
3212 7d78
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaIrritum Irritum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl