Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2013

8118 59da 500
Reposted fromresort resort
2242 7a2d
Reposted fromresort resort
Chuck, nie zachowuj się jakbym o Ciebie nie walczyla. Walczylam, ciężko, przez dlugi czas, więc wybacz mi, jeśli po tym wszystkim jestem już wyczerpana.
— Blair
Reposted fromresort resort

November 14 2013

8747 5f64
Reposted fromplotkara plotkara viaIrritum Irritum

November 12 2013

2062 3680
Reposted fromrevalie revalie viaIrritum Irritum
3212 7d78
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaIrritum Irritum

November 07 2013

B: Co tu robisz? Nie mam siły na powtórkę tej histerii. Powinieneś wyjść.
C: Nie przyszedłem przepraszać za dzisiejszy wieczór.
B: A za co?
C: Za wszystko inne, że poniosło mnie gdy Luis ci się oświadczył, że nie czekałem dłużej w Empire State Building , że traktowałem cię jak własność. Przepraszam... że nie wyznałem ci miłości gdy wiedziałem, że cię kocham, ale przede wszystkim za to, że poddałem się kiedy to ty o nas walczyłaś...
— xoxo
Reposted fromresort resort

October 17 2013

1305 c57f
Reposted frommartynkowa martynkowa

October 15 2013

8557 35f8
Popatrzeć zawsze sobie można.
Reposted fromwhaaaat whaaaat

October 04 2013

Play fullscreen
Reposted fromIrritum Irritum

September 27 2013

4240 5cb2 500
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul

September 18 2013

Chuck, nie zachowuj się jakbym o Ciebie nie walczyla. Walczylam, ciężko, przez dlugi czas, więc wybacz mi, jeśli po tym wszystkim jestem już wyczerpana.
— Blair
Reposted fromresort resort

September 10 2013

B:Co jeśli potrzebujemy gier? Co jeśli bez nich jesteśmy nudni?
C:My nigdy nie będziemy nudni.
B:Tak mówisz, ale ja Cię znam. Jesteś Chuckiem Bassem.
C:Nie jestem Chuckiem Bassem bez Ciebie.
— xoxo
Reposted fromresort resort

July 21 2013

3609 f56d
my love <3
Reposted fromresort resort

July 09 2013

B: Co tu robisz? Nie mam siły na powtórkę tej histerii. Powinieneś wyjść.
C: Nie przyszedłem przepraszać za dzisiejszy wieczór.
B: A za co?
C: Za wszystko inne, że poniosło mnie gdy Luis ci się oświadczył, że nie czekałem dłużej w Empire State Building , że traktowałem cię jak własność. Przepraszam... że nie wyznałem ci miłości gdy wiedziałem, że cię kocham, ale przede wszystkim za to, że poddałem się kiedy to ty o nas walczyłaś...
— xoxo
Reposted fromresort resort

June 05 2013

2244 5ee4
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
Play fullscreen
Chuck Bass <3
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul

May 07 2013

0396 57c1
Reposted fromresort resort

March 20 2013

C: Zniszczyłem jedyną rzecz którą kiedykolwiek kochałem.
B: Już Cię nie kocham. Ale nawet Ty nie jesteś w stanie zniszczyć Blair Woldorf.
C: Twój świat byłby łatwiejszy gdybym nie wrócił.
B: To prawda. Ale bez Ciebie to nie byłby mój świat.
— xoxo
Reposted fromresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl